JAK ROZVÍJET ŘEČ DÍTĚTE ve věku 0 - 3 let

Mnozí rodiče si myslí, že řeč sama „naskočí“, že není třeba dělat nic navíc. Možná ano, ale co když ne.

Pokud možno, nečekejte na to, že nástup dítěte do mateřské školy vyřeší obtíže v rozvoji jeho řeči. V mateřské škole (MŠ) bude určitě Vaše dítě více stimulováno k hovoru a je možné, že se mu rozšíří slovní repertoár, přesto by mělo ideálně už do MŠ přicházet s vybudovanou schopností verbální (slovní) komunikace. Nečekejte tedy až na 3. rok dítěte, ale řešte vše mnohem dříve.

Několik rad, jak podporovat řečový vývoj dítěte v otázkách a odpovědích:

Co mohu dělat proto, abych podpořil/a zdravý vývoj řeči svého dítěte?

Základem je oční kontakt, mluvit v úrovni výšky dítěte, zřetelně, pomaleji (tak, aby dobře vidělo i na naše ústa, na náš obličej). Neužíváme zbytečné zdrobněliny slov, slova nekomolíme. Častěji opakujeme slova, která chceme, aby si dítě osvojilo, podporujeme je v komunikaci a nenecháme ho vše si „vydupat“ (mnohé nápady najdete v knize Jak mluvit s dětmi od narození do tří let autorek Horňáková, Kapalková, Mikulajová). Kočárky jsou vhodné s posedem směrem k dospělému, který může sledovat pohled dítěte a komentovat, co dítě vidí.

Co ještě mohu udělat?

Celkově je vhodná podpora vzájemné komunikace mezi vámi a vaším dítětem (kdykoli, při běžnýchdenních činnostech - ukazujeme věci, pojmenováváme, komentujeme svou i jeho aktivitu, zapojujeme krátké říkanky, čteme pohádky, zpíváme písničky, malujeme, modelujeme (ideálně se slovním komentářem).

Nasloucháme dítěti, necháme mu prostor pro jeho vyjádření, nespěcháme na ně, pokud to lze, necháme mu dostatečně dlouhý prostor na odpověď. Snažíme se je ve slovním projevu podporovat (zesměšňování nebo spěch mu může brát odvahu cokoli říci).

Celkově je potřeba rozvíjet mnoho oblastí, které dále ovlivňují řeč. Inspirace na portále www.uceni-v-pohode.cz )

Mám pocit, že mé dítě dobře rozumí, co říkám, ale ono ještě nemluví a já tak často nevím, co chce, proč se zlobí/pláče. Co se dá dělat?

Dětem, které mají problém s rozvojem řeči jako takové, můžeme již kolem jednoho roku věku pomoci tzv. gesty, symboly pro jednotlivé pojmy, což podpoří především dorozumívání mezi dítětem a rodiči. Vyslovený pojem spojíme s gestem - znakem (dobrá je např. kniha Veršované znakování, popř. program Baby sign). Využíváme jednoduché věty – zprvu dvouslovné – př. Máma pá, postupně složitější - př. Máma šla pá. Pro ověření porozumění můžete později pokládat otázky. (př. Kam jde máma?)

Jak mohu podpořit, aby v budoucnosti mé dítě mělo dobrou výslovnost?

Rozvíjet lze pohyblivost jazyka a úst (vhodné je tedy, aby dítě kousalo, umělo pohybovat jazykem všemi směry – lízání talířku, rtů, okolí úst), podporujeme dechové hry (s bublifukem, hry s brčkem – sání, foukání, foukání do větrníku aj.) a celkovou pohyblivost dítěte (pohybové hry a aktivity).

Jaké knížky mám se svým dítětem číst? Mám pocit, že když mu čtu, nezajímá ho to, nevydrží u pohádky.

Pro menší děti jsou vhodná především leporela, krátké říkanky. Dobré je, nechat dítěti vybrat jeho oblíbenou knížku. Knížky je vhodné vystavit na výškově dostupnou poličku, viditelně svrchní stranou tak, aby dítě vidělo, z čeho může vybírat. Náročnost knížky musí odpovídat tomu, kde se dítě řečově nachází. Ne věkem, ale z hlediska úrovně řečové. Některé děti kolem třetího roku přivítají složité pohádky, jiné však potřebují jednoduché, krátké říkanky nebo věty. Nemusíme vždy knihu prohlížet od začátku, dle zájmu dítěte klidně i od jiné strany.

Mé dítě si rádo hraje s mým „chytrým“ telefonem nebo tabletem, sleduje již dětské pořady, má to vliv na jeho řečový vývoj?

Sledování televize, stejně jako další nové technologie, nejsou ideální pro rozvoj řečových funkcí, narušují pozornost, odvádějí dítě od živých bytostí k jinému, virtuálnímu světu, kde na ně nikdo nemluví. V tomto věku jsou tato média značně návyková! Používejte je tedy spíše uvážlivě, jako krátké zpestření. I u televizních pořadů je vhodný komentář. Je krásné, že dítě umí ve dvou letech užívat váš telefon, ale pokud nemluví nebo mluví špatně, pozornost byste měli věnovat spíše rozvoji řeči, bez těchto lákadel.

Bojím se, že s řečí mého dítěte není něco v pořádku. Co lze dělat?

Nepodceňujte preventivní prohlídky u doktora, ptejte se odborníků, v případě jakéhokoli podezření, je hodné nechat zkontrolovat zrak a sluch dítěte (foniatrie, dětská oční ambulance, popř. www.primavizus.cz - zde je možné oční vyšetření již u dítěte ve věku 6 měsíců). Kolem 2. roku věku dítěte (pokud nemluví) by bylo vhodné situaci zkonzultovat s logopedem. Další možností je využít BEZPLATNOU sociální službu RANÁ PÉČE, jejímž cílem je podpořit zdravý rozvoj dítěte ve věku 0 – 4, nejdéle 7 let. V našem okolí jsou nejblíže rané péče www.oslogo.cz (Brno) nebo www.rpctyrlistek.cz (Mikulov). Pracovníci přijedou k vám domů, podpoří vás ve vašem prostředí a vysvětlí, jak lze dítě stimulovat.
Mgr. Helena Gajdošíková - logoped a Mgr. Jana Pláteníková - psycholog, speciální pedagog
Realiziváno za porpory: Evropská unie - Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělání. Ministerstvo ěkolství, mládeže a tělovýchovy.